avatar

๐’๐Ž๐“๐”๐‘๐ˆ

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ
Free Christian, European entrepreneur and a maverick.
avatar
VOTING: ACTIVE | min ROI: +1% | max ROI: +20% | minimum payment: 0.1 SBD/STEEM | max upvote available: $22 | max post age: 1 day | Bonus Profit Sharing Tokens: ACTIVE
NEOXAG Power
299.71161864
Vote Value
0.17264067
avatar
Developer | Hive Witness
NEOXAG Power
500.21576054
Vote Value
0.31921820
avatar
Amateurfotograf, Akrat, Geldwesenspezialist, Digitaler Nomade (PT), Amateurphilosoph, Schokoholic, Musik- und Filmliebhaber, angehender DJ
NEOXAG Power
6.20991204
Vote Value
0.00164741
avatar
The Official Account for PSYBER X FPS TPS play to earn
NEOXAG Power
556.48104794
Vote Value
0.36277659
avatar
Ask me, it is much easier ๐Ÿ˜Ž
NEOXAG Power
737.10547719
Vote Value
0.50831669
avatar
Celtic Music Shaman. FlightGear Aircraft Developer. Chess Trainer. Photographer - landscape, long-exposure and macro.
NEOXAG Power
0.28975106
Vote Value
0.00004164
avatar
Alles was liegen bleibt
NEOXAG Power
119.62332628
Vote Value
0.05734266
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
avatar
Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich รผberwindet.
NEOXAG Power
0.78626079
Vote Value
0.00013797
avatar
Support fรผr die kleineren Fische im Teich
NEOXAG Power
128.2823887
Vote Value
0.06235902
NEOXAG Power
29.93669974
Vote Value
0.01087786
avatar
Supporter der deutschsprachigen Community auf der HIVE-Blockchain.
NEOXAG Power
55241.16298075
Vote Value
90.32629180
avatar
Alle Memes aus eigener Produktion.
NEOXAG Power
0.57588928
Vote Value
0.00009495
NEOXAG Power
1089.12262289
Vote Value
0.81206528
avatar
Divine Feminine โžฐ Spiritual and Financial Education Seeker
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
avatar
Community account of the crypto blogger club in Vienna organised by @manncpt.๐Ÿโ˜•๏ธ
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
avatar
encouraging networking, collaboration & visibility of the civil society in Vienna and beyond
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
avatar
I believe in the power of Storytelling and it's power to rewrite a brand, societies and personal life-stories. It's more than a technique. Storytelling is an emotional journey โ€“ appealing to our wants, needs and desires โ€“ while at the same time showing us solutions and possibilities. My stories to share: Storytelling in general, in business, in photography and motion pictures ('cause motion creates emotion), mindset, health, and in political/social/cultural behaviours and structures.
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
NEOXAG Power
2120.08859386
Vote Value
1.80602441
avatar
scuba instructor + online worker on workandtravel
NEOXAG Power
1.68514476
Vote Value
0.00034440
NEOXAG Power
8.74998496
Vote Value
0.00248604
avatar
Love also your next but one and create more than you destroy.
NEOXAG Power
15.89199098
Vote Value
0.00508760
avatar
Network learning, crypto, blockchain education, multicultural heritage, crowd intelligence & new media literacy
NEOXAG Power
0
Vote Value
0
NEOXAG Power
0.50736644
Vote Value
0.00008156