Healthy Honey and Lemon cake recipe🍋🍋🥮- Przepis na zdrowsza wersje ciasta cytrynowego z miodem🥮🍋🍋

in palnet •  4 months ago 

This cake is a perfect example that something with so little fat and sugar can taste great😬

tgriy6e8d1.jpg
It took me few attempts to get this recipe right but i think i finally nailed it!!

Original recipe called for 2 cups of plain flour but to make this more nutritionally balanced i replaced some of it with coconut flour. I completely omitted butter and used low fat Philadelphia cheese.

Now, after 5 attempts, I feel comfortable to share this recipe with you! I am actually shocked how great it tastes considering its a low fat cake and calories are good too!
2r9saa4hrv.jpg

Recipe

45g coconut flour
60g Plain flour
80g good quality granulated sweetener (I did 40g Stevia and 40g Erythritol)
40g Honey
180g Philadelfia cheese ( I used low fat but half fat version will give better taste)
zest from 2 lemons
2 tsp baking powder
Juice from half lemon
2 medium eggs
2an4we0upz.jpg

Before you start baking this cake i highly recommend using 2 types of sweeteners in all low sugar bakes.
I did this test long ago and all my cakes using just one sweetener taste different...just not very nice!
You can easy taste sweetener and sometimes large amount like in this recipe can be very overwhelming.

Mixing 2 different sweeteners really does make a different to taste! You can hardly taste sweeteners this way!
ssahsa07vt.jpg

Method

Step 1. You need 1 very small bowl and 1 large.

Step 2. Preheat your oven to 180C

Step 3. In small bowl, mix 2 tsp of baking powder with lemon juice.
It should give you some sort of "foam" looking mixture. Set aside for next step.
kdtl9zzcao.jpg

Step 4. Large bowl.

Using large spoon or whisk, mix rest of the cake ingredients together with lemon and baking powder mixture.

It should create creamy and little thick texture. It should not be runny! If your cake mixture is runny, adding little more plain flour will help, just a tbsp for a start.
9yetgit83g.jpg

All flours are different at handling moisture and liquid especially coconut flour!

Step 5.
Bake for 30-35 min in small baking tin, lined with non stick baking paper. It should fill half of your baking tin.

I used round 6inch (16cm) baking tin.

It will bake quicker in larger tin but i don't like thin cakes 🙂

If you don't want your cake to look as dark as mine, cover your cake with kitchen foil after 20 min of baking.

Check with wooden stick if your cake is fully baked. I have old oven so my timing may be different to your oven.

Step 6. Take out of oven, cool in baking tin and decorate it 🙂

During one of my attempts i added 1tbsp of poppy seeds and it was delicious!

My sister didn't believe me its a "better for you version" of lemon and honey cake 🙂

Try it and let me know!

I don't count macros anymore but i was curious, so here they are for those who count them:-)

Macros for all cake!

Cal 772

Protein 45g

Carbs 96g

Fat 19g

Fiber 22g

Sugar 48g

If you cut this cake in 8 pieces, macros per one slice are going to be:

Cal 97

Protein 6g

Carbs 12g

Fat 2

Fiber 3g

Sugar 6g

Enjoy:-)

.............Polish..........

To ciasto jest doskonałym dowodem na to, że coś z tak małą ilością tłuszczu i cukru może świetnie smakować😬
tgriy6e8d1.jpg

Dopracowanie tego przepisu zajęło mi kilka prób, ale myślę, że w końcu jest dobrze !!

Oryginalna receptura wymagała 2 szklanek zwykłej mąki, ale aby uzyskac zdrowsze ciasto pod względem odżywczym, zastąpiłam zwykla make mąką kokosową. Całkowicie pominąłem masło i użyłam niskotłuszczowego serka Philadelphia.
Teraz, po 5 próbach, mogę się z wami podzielić tym przepisem! Jestem naprawdę zszokowana, jak wspaniale smakuje, biorąc pod uwagę mala zawartosc tluszczu!

2r9saa4hrv.jpg

Przepis

45 g mąki kokosowej
60g Zwykła mąka pszenna
80g dobrej jakości granulowanego słodzika (dodalamm 40 g stewii i 40 g erytrytolu)
40g miodu
180g serka Philadelfia (użyłam niskotłuszczowego, ale w półtłustej wersji da lepszy smak)
skórka starta z 2 cytryn
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Sok z połowy cytryny
2 średnie jajka

2an4we0upz.jpg

Przed rozpoczęciem pieczenia tego ciasta bardzo polecam stosowanie 2 rodzajów słodzików we wszystkich ciastach o niskiej zawartości cukru.
Zrobiłam ten test dawno temu i wszystkie moje ciasta przy użyciu tylko jednego słodzika smakują inaczej....lepiej!
Czasami duża ilość, jak w tym przepisie, może być bardzo “przytłaczająca”.

Mieszanie 2 różnych słodzików naprawdę daje inny, lagodniejszy smak! W ten sposób prawie nie można wylapac smaku słodzików!

ssahsa07vt.jpg

Metoda

Krok 1. Potrzebujesz 1 małej miski i 1 dużej.

Krok 2. Rozgrzej piekarnik do 180 ° C

Krok 3. W małej misce wymieszaj 2 łyżeczki proszku do pieczenia z sokiem z cytryny.
Powinno dać ci taka mieszankę przypominającą piankę. Odłóż na bok i przejdz do następnego kroku.
kdtl9zzcao.jpg
Krok 4. Duża miska.

Za pomocą dużej łyżki lub trzepaczki wymieszaj resztę składników ciasta z mieszanką cytryny i proszku do pieczenia.

Powinien tworzyć kremową i mało gęstą konsystencję. Nie powinno być lejace! Jeśli twoja mieszanka ciast jest rzadka, dodanie trochę więcej zwykłej mąki pomoże, wystarczy łyżka na początek.

Wszystkie mąki różnią się w obchodzeniu z wilgocią i płynami, zwłaszcza z mąką kokosową!
9yetgit83g.jpg
Krok 5.
Piec przez 30–35 minut w małej formie do pieczenia wyłożonej nieprzywierającym papierem do pieczenia. Powinien on wypełnić połowę formy do pieczenia.

Użyłem okrągłej formy do pieczenia o średnicy 16 cm.

Pieką się szybciej w większej puszce, ale nie lubię cienkich ciastek😁

Jeśli nie chcesz, aby ciasto wyglądało tak ciemno jak moje, przykryj je pergaminem po 20 minutach pieczenia.

Sprawdź drewnianym patyczkiem, czy ciasto jest całkowicie upieczone. Mam stary piekarnik, więc mój czas pieczenia może być inny niż twój.

Krok 6. Wyjmij z piekarnika, ostudź i udekoruj owocami.

Podczas jednej z moich prób dodałam 1 łyżkę maku i było pyszne! Tak jakby ciasto piegusek!

Moja siostra nie wierzyła mi, że to „lepsza dla wersja” ciasta z cytryną i miodem!

Spróbuj i daj mi znać!

Nie liczę już makr, ale byłam ciekawa, więc oto one dla tych, którzy je liczą :-)

Makra na cale ciasto!

Cal 772

Białko 45g

Węglowodany 96g

Tłuszcz 19g

Błonnik 22g

Cukier 48g

Jeśli pokroisz to ciasto na 8 kawałków, makra na jeden plasterek będą:

Cal 97

Białko 6g

Węglowodany 12g

Tłuszcz 2

Błonnik 3g

Cukier 6g

Smacznego:-)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has been rewarded with an upvote from city trail as part of Neoxian City Curation program . We are glad to see you using #neoxian tag in your posts. If you still not in our discord, you can join our Discord Server for more goodies and giveaways.

Do you know that you can earn NEOXAG tokens as passive income by delegating to @neoxiancityvb. Here are some handy links for delegations: 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP. Read more about the bot in this post. Note: The liquid neoxag reward of this comment will be burned and stake will be use for curation.

Thank you so much! I really appreciate your support❤️

Posted using Partiko iOS

looks really delicious, have an upvote ;)

@tipu curate

Thank you ❤️

Posted using Partiko iOS

Since the last time I bumped into you, I have gained another extra 2kilos 😅 darn the thing looks extremely delicious !

Oh dear😁thank you for visiting😉

Posted using Partiko iOS

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq