avatar

๐“Ÿ๐“ฎ๐“ป๐“ฌ๐“ฎ

๐™ป๐š˜๐šŸ๐šŽ๐š› ๐š˜๐š ๐š๐šŠ๐š–๐šŽ๐šœ, ๐š–๐šž๐šœ๐š’๐šŒ ๐šŠ๐š—๐š ๐š‘๐š˜๐š›๐š›๐š˜๐š› | ๐™ฒ๐š›๐šŽ๐šŠ๐š๐š˜๐š› ๐š˜๐š ๐™ท๐™ณ๐š‚ ๐™ฒ๐š˜๐š–๐š–๐šž๐š—๐š’๐š๐šข
NEOXAG
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
NEOXAG can be converted to NEOXAG POWER in a process called staking.
NEOXAG Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
-41.366 HIVE
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

Curation reward: 0.02595915 NEOXAG for kaelci/continuing-my-journey-through-gedonia
Benefactor reward: 0.25166208 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-17012022
Curation reward: 0.00981052 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-17012022
Received stake of 0.25673573 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.25673573 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.256736 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Curation reward: 0.02636226 NEOXAG for therealflaws/cjjmjrmv
Curation reward: 0.33267075 NEOXAG for adamada/fgo-divine-realm-of-the-round-table-movie-review
Curation reward: 0.02197056 NEOXAG for kaelci/creating-a-leprechaun-for-snook
Curation reward: 0.13246789 NEOXAG for txmek/qshnemid
Received stake of 1.35033892 NEOXAG from neoxiantoken
Received 1.35033892 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (1.350339 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Curation reward: 2.59082125 NEOXAG for therealflaws/acqszwsi
Curation reward: 0.0097226 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-16012022
Curation reward: 0.07937631 NEOXAG for daltono/pay-the-ghost-is-a-halloween-treat-from-nic-cage
Author reward: 0.00452162 NEOXAG for perceval/re-gabrielserra-r5sfa2
Curation reward: 0.00985187 NEOXAG for gabrielserra/bvjndtnq
Curation reward: 0.00176609 NEOXAG for bethyjade/r5s43w
Author reward: 0.00461811 NEOXAG for perceval/re-gabrielserra-r5s2jd
Received stake of 0.59983123 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.59983123 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.599831 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Curation reward: 0.00042983 NEOXAG for gabrielserra/re-perceval-r5rqid
Author reward: 0.0030972 NEOXAG for perceval/re-therealflaws-r5ro9h
Curation reward: 0.00510614 NEOXAG for txmek/rejqtrrs
Benefactor reward: 0.06721688 NEOXAG for perceval/epwfemlm
Author reward: 0.54384567 NEOXAG for perceval/epwfemlm
Benefactor reward: 0.06170551 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-15012022
Curation reward: 0.00894342 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-15012022
Curation reward: 0.02743792 NEOXAG for adamada/dale-carnegies-how-to-win-friends-and-influence-people-book-review
Curation reward: 0.4933878 NEOXAG for kaelci/kaelcis-a-z-of-steam-library-gaming--gedonia
Curation reward: 0.05570898 NEOXAG for therealflaws/my-experience-with-minecraft-dungeons-or-this-game-is-one-of-my-favorites-what-else-can-i-say
Received stake of 0.38998426 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.38998426 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.389984 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Curation reward: 0.28115038 NEOXAG for kaelci/just-doodlin-joey-and-jenny-come-to-life
Curation reward: 0.01198402 NEOXAG for cormaba/building-a-glass-factory-for-my-minecraft-city-or-construyendo-una-fabrica-de-vidrio-para-mi-ciudad-de-minecraft
Curation reward: 0.01952765 NEOXAG for daltono/this-jade-dragon-race-is-absolutely-gorgeous-dirt-5
Curation reward: 0.01119377 NEOXAG for jotaunive/after-a-week-of-playing-this-game-i-am-going-to-become-a-weapons-expert-or-i-am-going-to-go-crazy
Benefactor reward: 0.14129618 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-14012022
Curation reward: 0.0091038 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-14012022
Curation reward: 0.02523475 NEOXAG for daltono/hitmans-wifes-bodyguard-is-the-ideal-blend-of-action-and-comedy
Curation reward: 0.06133618 NEOXAG for adamada/have-you-heard-about-monty-oum
Curation reward: 0.03440145 NEOXAG for therealflaws/xucdrrrf
Curation reward: 0.07402971 NEOXAG for kaelci/a-tale-of-a-frostpunk-mayor
Curation reward: 0.09182362 NEOXAG for daltono/playing-through-the-intro-of-lego-dc-super-villains-with-sir-fishy
Curation reward: 0.01888702 NEOXAG for kaelci/rising-star--its-only-been-two-weeks
Received stake of 0.26626007 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.26626007 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.266260 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Curation reward: 0.01077361 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-13012022
Benefactor reward: 0.10434101 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-13012022
Curation reward: 0.08544693 NEOXAG for daltono/tim-burtons-dark-shadows-is-the-reimagining-of-the-1960s-vampire-tv-show
Curation reward: 0.11581299 NEOXAG for adamada/dcrops-to-launch-its-beta-packs-soon
Curation reward: 0.00645921 NEOXAG for darthnava/my-played-video-games-review-8c5ac8aca2a4e
Curation reward: 0.00863987 NEOXAG for kaelci/craftopia--but-i-didnt-mean-to-destroy-the-world
Curation reward: 0.00685709 NEOXAG for musicmeister/espeng-mi-experiencia-jugando-outlast--my-experience-playing-outlast--by-musicmeister
Curation reward: 0.01203006 NEOXAG for fabian98/fcclrudy
Curation reward: 0.0127421 NEOXAG for daltono/dirt-5-is-the-my-favorite-next-gen-racing-game
Curation reward: 0.00731319 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-12012022
Benefactor reward: 0.14824965 NEOXAG for hivegc/hive-gaming-community-daily-curation-project-12012022
Curation reward: 0.00678405 NEOXAG for playfulfoodie/atlas-the-great-move-part
Curation reward: 0.00707038 NEOXAG for josecarrerag/vemkicob
Received stake of 0.43388603 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.43388603 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.433886 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Curation reward: 0.00791474 NEOXAG for kaelci/craftopia--first-impressions
Received stake of 0.28310021 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.28310021 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.283100 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.39847324 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.39847324 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.398473 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 25.66565307 NEOXAG from neoxiantoken
Received 25.66565307 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (25.665653 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.25040577 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.25040577 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.250406 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.25998338 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.25998338 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.259983 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 88.40908972 NEOXAG from neoxiantoken
Received 88.40908972 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (88.409090 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.60984931 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.60984931 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.609849 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.58472754 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.58472754 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.584728 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 3.58032081 NEOXAG from neoxiantoken
Received 3.58032081 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (3.580321 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 3.70240804 NEOXAG from neoxiantoken
Received 3.70240804 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (3.702408 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.2509301 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.2509301 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.250930 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.31999002 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.31999002 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.319990 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.80236425 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.80236425 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.802364 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 1.22469151 NEOXAG from neoxiantoken
Received 1.22469151 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (1.224692 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 6.13622594 NEOXAG from neoxiantoken
Received 6.13622594 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (6.136226 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.36717261 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.36717261 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.367173 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 3.43296508 NEOXAG from neoxiantoken
Received 3.43296508 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (3.432965 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.56636265 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.56636265 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.566363 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)
Received stake of 0.32648393 NEOXAG from neoxiantoken
Received 0.32648393 NEOXAG from neoxiantoken Here are your claimed tokens! (0.326484 more NEOXAG were added to NEOXAG POWER)